PONUKA ŽIVEJ UČEBNICE 


Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania ponúka edukačné programy určené hlavne pre žiakov druhého stupeň základných škôl. Všetky programy vychádzajú z rovnakého základu a to, sprostredkovať nové vedomosti, zručnosti, sociálne a komunikačné kompetencie prostredníctvom príbehu, zážitku a zábavy s dôrazom na vedomý vzťah učiteľ-žiak.pecenie.jpg

VAŠE DETI S ŽIVOU UČEBNICOU NA CESTE OD HĽADANIA DRAHOKAMU PO VÝROBU ŠPERKU

Dĺžka trvania:  3 - 4 hod.

Vhodné pre: I. a II. stupeň ZŠ


Prvú polovicu programu strávime spoločnými hrami a hľadaním tých správnych kameňov vhodných na výrobku šperkov. Popritom sa dozvieme akého všakovakého umenia je potrebné, aby z kameňa vznikol prsteň či mobilný telefón. Následne sa presunieme do GEO-bádateľne, kde si z nazbieraných kameňov vyrobíme šperky a spoznáme ďaľšie krásy a záhady kamenného sveta.


Cena je 150 EUR. V cene je práca štyroch lektorov počas 4 hodín plus cena materiálu. Maximálny počet detí na skupinu je 25.


pecenie.jpg

VAŠA TRIEDA V ŽIVEJ UČEBNICI NA 5 DNÍ

Dĺžka trvania: 5 dní (pondelok - piatok)

Vhodné pre: 5. - 9. ročník ZŠ

Pripravené sú tri verzie programu - jesenný, zimný a jarno-letný. Počas programu žiaci zažijú výučbu v cechu podľa svojej voľby (bylinkári, alchymisti, permoníci a umelci), celodennú interaktívnu hru s prvkami LARP, výuku priamo v prírode a pravidelné vstupy s hrami intuitívnej pedagogiky. Učitelia sú počas pobytu koučovaný profesionálnym koučom a majú jedinečnú príležtosť zažiť svojich žiakov z pozície "spolužiaka".
Pozrite si krátke video z päťdňového pobytu.


Cena je 195 EUR na dieťa / 5 dní. 6 lektorov na 28 detí k dispozícii minimálne 8 hodín denne, 5x denne strava, materiál, nocľažné.


pecenie.jpg

VAŠA TRIEDA V ŽIVEJ UČEBNICI NA 1 DEŇ

Dĺžka trvania: 6 - 9 hod.

Vhodné pre: I. a II. stupeň ZŠ


Pripravené sú dva druhy programov, v ktorých žiaci odkrývajú nové poznatky  z humanistických a prírodovedných oblastí prostredníctvom priameho pozorovania a vlastných skúsenosti. Program využíva kultúrne a prírodné bohatstvo UNESCO lokality Banskej Štiavnice a odohráva sa v špeciálnych učebniach (alchymistická dielňa, bylinkáreň prípadne permonícka GEO-bádateľňa) pripravených na tento účel.

Program je možné absolvovať aj  v anglickom jazyku.


Cena je 375 EUR za skupinu (4 lektori na 25 detí 6 hodín, materiál)


TERMÍNY VÝUKY ŽIVEJ UČEBNICE