Displaying 11-15 of 18 results.

PRVÁ DETSKÁ KNIHA JURAJA ČERVENÁKA


Kniha Legendy Zlatého mesta vznikla v rámci vzdelávacieho projektu Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania. Fantasy príbehy z rôznych období histórie Banskej Štiavnice sú určené špeciálne pre detského čitateľa a sú v nich zakomponované učebné osnovy pre žiakov 6. ročníka. Na motívy príbehov vzniknú 3 pobytové programy pre deti s prvkami LARP hier.


Obsah:
Dvanásť železných mečov - príbeh z doby bronzovej
Kráľ lesa - príbeh z čias starých Slovanov
Skaza z hlbín - príbeh z 15. storočia
Alchymistova dcéra - príbeh z čias protitureckých vojen v 17. storočí
Vodníkov tajch - príbeh z 18. storočia


V knihe Legendy Zlatého mesta sa veľmi elegantne snúbia informácie z rôznych oblastí poznania (od napríklad fyziky až ku geografii), vrátane lokálnych špecifík (miestopis, argot, história, osobnosti) s pútavosťou a dobrodružstvom vlastným žánrovej literatúre. V rámci autorskej licencie, v ktorej sa komponuje príbeh ako suma faktov a fikcie sa Červenákovi podarilo celkom prirodzene text významovo zaťažiť až do tej miery, že vôbec nie je jasné, kedy čitateľa zabáva a kedy vzdeláva, čo je vzhľadom na potenciálne didaktický účel knihy vôbec to najzásadnejšie. - Juraj Malíček - teoretik popkultúry


Knihu posielame na dobierku. Môžete si ju objednať na adrese publikacie@daphne.sk. Cena = 15 Eur + poštovné.


Výťažok z predaja knihy bude využitý na podporu vzdelávacieho systému Živá učebnica.Zároveň vás pozývame na krst knihy, ktorý sa uskutoční v Banskej Štiavnici
o 15:00 v kaviarni Gavalier.


 

ŽIVÁ UČEBNICA V OBRAZOCH

školská súťaž

 

PRE KOHO JE URČENÁ?

Súťaž je určená pre triedy žiakov 6. ročníka základných škôl z celého Slovenska. Prebieha od 1. decembra 2014 do 9. januára 2015. 
 

ČO JE JEJ CIEĽOM?

Súťaž je fotografická. Cieľom je u žiakov objaviť kreatívne poňatie slovného spojenia „Živá učebnica“ a zároveň ich motivovať k tímovej práci a zodpovednosti za spoločné rozhodnutia.


O ČO SÚŤAŽÍTE?

Súťažíte o bezplatný týždenný vzdelávací pobyt v Živej učebnici v Banskej Štiavnici pre celú triedu.


AKO SA MôŽETE ZAPOJIŤ A VYHRAŤ?

Zapojiť sa môže každá šiestacka trieda na Slovensku, ktorá zodpovie na otázku:

Čo si vaša trieda predstaví keď sa povie – Živá učebnica ?

Fotografia s krátkym vysvetlením je odpoveďou na túto otázku a vstupenkou  do súťaže.


Po zaslaní jednej fotografie, ktorá podľa Vás vystihuje podstatu slovného spojenia „živá učebnica“ budete zaradení do súťaže. Fotografie posielajte na emailovú adresu: zivaucebnica@gmail.com do 20. decembra.

Všetky fotografie budú zverejnené na našom facebookovom profile Živá učebnica – Banská Štiavnica (www.facebook.com/zucebnica) a otvorené pre verejné hlasovanie.

Od 22.decembra 2014 do 9. januára 2015 triedy zbierajú like-y na facebooku. Z troch fotiek, ktoré budú mať najviac like – ov vyberie porota Živej učebnica víťaznú. Víťaz bude známy 19. januára 2015.

Vzdelávací pobyt sa pre výhernú triedu uskutoční od 2. februára 2015 do 6. februára 2015.

Pravidlá súťaže nájdete tu.

 

Narnia píše o Živej učebnici


Živá učebnica hosťovala Narniu

Banská Štiavnica sa v týždni od 13.10 - 17.10 stala Živou učebnicou príbehového vzdelávania. Postavy z novej knihy Juraja Červenáka - Legendy zlatého mesta, ktoré napísal špeciálne pre projekt organizácie DAPHNE : Banská Štiavnica - Živá učebnica príbehového vzdelávania, sprevádzali 21 detí zo ZŠ Narnia počas ich "štúdií" v Živej učebnici. Deti si vyberali štúdium z nasledujúcich troch "odborov" - alchymisticý, bylinkársky a permonícky. Na realizácii programu sa podieľal  13 člennému tímu Živej učebnice  a dobrovoľníci, ktorým patrí špeciálna vďaka. Testovací týždeň sa uskutočnil vďaka podpore Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce. Za spoluprácu ďakujeme : Skautskému domu sv. Juraja, Tulsi, Slovenskému banskému múzeu, Terre Permonii, Regiónu Štiavnica, kaviarni Gavalier, Kostolu sv. Kataríny a Antikvariátiku.
 
      

 

 


 

 

 

Živá učebnica posilňuje učiteľov

 

 

DAPHNE - Živá učebnica otvára prvý ročník zážitkového programu "Živá učebnica posilňuje učiteľov" pre učiteľov a študentov.

Živá učebnica posilňuje učiteľov je projekt mimovládnej organizácie DAPHNE na podporu a posilnenie osobnostných kvalít učiteľov.
 
Do 19. septembra prijímame prihlášky do pilotného ročníka, ktorý ponúka  na pozadí troch metodík (procesová práce v programe Empovered Teacher, intuitívna medagogika a tai - chi) sebaskúsenosť a rozvoj individuálneho potenciálu, zdieľanie a prax.
 
Kapacita programu je 20 miest. Účasť v programe je bezplatná.
 
 

Tešíme sa na stretnutia s vami.