Displaying 6-10 of 18 results.

VYTVORILI SME GEOBÁDATELŇU A INTERAKTÍVNE PRVKY PRE ŠTIAVNICKÉ MINERALOGICKÉ MÚZEUM


Dnes 19. februára 2016 sme otvárali GEO-bádateľnu a vynovenú expozíciu mineralogického múzea v Banskej Štiavnici
Bližšie informácie nájdete na našej stránke projektovVÝŽIVA PRE UČITEĽOV - manuál zmysluplného vzdelávania


Pre všetkých, ktorý chcú meniť a menia podmienky vzdelávania na našich školách smerom k zmysluplnejšiemu a radostnejšiemu vzdelávaniu detí, sme v spolupráci so švajčiarskymi kolegami pripravili online multimediálny manuál inovatívneho vzdelávania „VÝŽIVA PRE UČITEĽOV“, ktorý odhaľuje cestu, filozofiu a metodiku výnimočnej švajčiarskej školy PRIMARIA.

Prostredníctvom manuálu vám chceme priblížiť miesto, ktoré je pre nás tou najlepšou „školou“.
V roku 2012 ste sa s ňou mohli stretnúť v časopise GEO v článku: Revolúcia v učení.
Manuál nájdete na tomto odkaze: http://zivaucebnica.org/site/page?view=manual

Pripravili sme ho vrámci projektu Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania bol podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
Za šírenie ďakujeme časopisu Dobrá škola: http://www.dobraskola.com/…/manual-inovativneho-vzdelavania
Workshop s Ivanom Martinkom – výroba vážky


O víkendu 28. 2. a 1. 3. 2015 proběhl závěrečný workshop projektu Banská Štiavnica - Živá učebnica príbehového vzdelávania. Tentokrát jsme se vzdělávali my, tvůrci, lektoři, dobrovolníci a kamarádi. Pod vedením Ivana Martinka a Martiny Fintorové jsme vyrobili XXL loutku vážky – strážkyně a symbolu přeměny. Práce to byla tvořivá, dlouhá a úspěšná. Veliký dík patří hlavně Ivanovi a Mati, kteří pracovali téměř nepřetržitě, byli veselí a skvěle zapadli do naší různorodé skupiny. Během víkendu se tady objevilo více než 20 lidí, kteří přiložili ruku k dílu, nebo jen přišli pozdravit. Už se těšíme, až se nám podaří s vážkou vyrazit do ulic. Zatím si ji a její výrobu můžete prohlédnout na naší FB stránce: www.facebook.com/zucebnica, nebo v prostorech Terra Permonia v Banské Štiavnici.
ZŠ Cínobaňa v Živej Učebnici


V týdnu od 2. do 6. února 2015 proběhl druhý testovací pobyt v Banskej Štiavnici pořádaný Živou učebnicí. Tohoto pobytu se účastnilo 16 dětí ze ZŠ a MŠ Cinobaňa v doprovodu dvou pedagogů a průběžně se jim věnoval tým 15 lektorů a dobrovolníků. Po uvítání a seznámení se žáci rozdělili do tří dílen, kde se pod vedením alchymisty, bylinkářky a hudebnice zdokonalovali ve vybraných profesích. Po dvou dnech získávání nových dovedností přišlo na řadu jejich využití při celodenní čtvrteční hře, která probíhala v kulisách historického města Banská Štiavnica patřícího mezi památky UNESCO.

Hra je připravena speciálně pro daný kolektiv, využijí se v ní konkrétní činnosti ze všech tří dílen a vystupují v ní postavy z knihy Juraje Červenáka Legendy Zlatého mesta, která byla napsána přímo pro tyto účely a vychází z místopisných i historických reálií B. Štiavnice.

Celodenní putování vyvrcholilo na Novém zámku závěrečnou slavností, kterou všechny provázely postavy pěti živlů a vedoucí dílen. Ti předali Dekrety svým úspěšným učňům a celou atmosféru dokreslovalo vystoupení umělců z hudebnické dílny. Na závěr se vše spláchlo douškem zázvorového piva, které pro tuto příležitost připravily bylinkářky, a alchymisté se blýskli svými zlatými mincemi.

Fotky z tohoto pobytu najdete na naší FB stránce (http://www.facebook.com/zucebnica), kde se brzy objeví i video o celém projektu.
Podpořit nás můžete zakoupením knihy Legendy Zlatého mesta.


Príbehy vzdelávajú - kniha štiavnických legiend pre deti od Juraja Červenáka


Banská Štiavnica, 20. decembra 2014 DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie pokrstil svoju prvú detskú knihu „Legendy Zlatého mesta“ od autora Juraja Červenáka. Kniha vznikla pre potreby inovatívneho projektu Banská Štiavnica - Živá učebnica príbehového vzdelávania, ktorý tvorí originálne pobytové programy pre žiakov, pedagógov a rodiny s deťmi.

Živá učebnica je názov originálneho vzdelávacieho projektu. Tvorí systém príbehového vzdelávania s prvkami edukačného LARP – pu (z angl. termínu Live Action Role – Playing), ktorý deťom pútavou a nenásilnou formou podáva klasickú učebnú látku. „Popri zažívaní Červenákových príbehov odovzdávame deťom vybraný tematický obsah vzdelávania hravo a nebadane. V postupnom odkrývaní príbehov v rôznych významových a vedomostných rovinách, v nich prebúdzame aktívnu motiváciu pri učení sa. Žiaci sa ocitajú na štúdiách v alchymistickej dielni, s vedmou a bylinkárkou vyrábajú hojivé maste, v podzemí s permoníkmi zažívajú geológiu. V celodennej hre zachraňujú uväznenú vodníčku, varia liečivý odvar a nadobúdajú duchovnú silu. Metodika príbehového vzdelávania je originálna, ale rozvíja sa pod patronátom originálnej švajčiarskej školy PRIMARIA. “ Hovorí Mgr. Viera Lasáková, programová manažérka projektu.

Autor knihy Juraj Červenák, najpredávanejší slovenský autor žánru historické fantasy, o svojej knihe povedal: „ Práca na Legendách Zlatého mesta bola veľmi radostná skúsenosť, pretože mi umožnila ponoriť sa do minulosti rodnej Banskej Štiavnice a vytvoriť akési nové povesti okorenené fantastikou a dobrodružstvom. “ Tvorí ju päť príbehov, v ktorých sú zakomponované učebné osnovy pre žiakov 6. ročníka. Na banskoštiavnických reáliách ožíva bronzová doba, Slovania alebo protiturecké vojny v 17. storočí. Ako píše Juraj Malíček v recenzii knihy: „ Červenákovi sa podarilo celkom prirodzene text významovo zaťažiť až do tej miery, že vôbec nie je jasné, kedy čitateľa zabáva a kedy vzdeláva, čo je vzhľadom na potenciálne didaktický účel knihy vôbec to najzásadnejšie.

Príbehy z knihy tvoria mytologický rámec pre projekt Banská Štiavnica - Živá Učebnica príbehového vzdelávania neziskovej organizácie DAPHNE podporený v rámci Blokového grantu švajčiarsko – slovenskej spolupráce Nadácie Ekopolis.